New Tyndale Commentary Sets & $0.99 Titles

Dutch Bible: De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV

For The Bible Study App

Dutch Bible: De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, Windows Desktop and Windows Store.

Dutch Bible: De Nieuwe Bijbelvertaling - NBV

For The Bible Study App

Description

Publisher: Importantia

Description

Publisher: Importantia

De Nieuwe Bijbelvertaling (NB), voor het eerst gepubliceerd in zijn geheel in 2004, is een recente interconfessionele vertaling naar het hedendaags Nederlands, bedoeld om een standaard vertaling te zijn in Nederlandse spraaktaal context. Voor meer informatie over deze vertaling ga naar www.nbv.nl/achtergrondinfo/vertaalmethode/.


De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), first published in full in 2004, is a recent interconfessional translation into present-day Dutch, intended to become a standard translation in Dutch-speaking contexts. For more information on this translation, please visit www.bijbelgenootschap.nl.