New Tyndale Commentary Sets & $0.99 Titles

Norwegian Bible: Det Norske Bibelselskap 1930

For The Bible Study App

Norwegian Bible: Det Norske Bibelselskap 1930

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, Windows Desktop and Windows Store.

Norwegian Bible: Det Norske Bibelselskap 1930

For The Bible Study App

Description

Publisher: Unbound Bible

Description

Publisher: Unbound Bible

Denne bibelteksten er fra 1930. Denne klassiske bibelen er regnet som konkordant, det vil si, nær grunntekstene, til en viss grad en ord-for-ord-oversettelse. Det er en revisjon av Bibelen på riksmål fra 1904, den første norske riksmålsbibelen. Informasjon om opphavsrett: Denne bibelteksten er lov å kopiere når det gjøres med kildeangivelse og når det gjøres i henhold til Åndsverkslovens bestemmelser om ideelle rettigheter.