New Tyndale Commentary Sets & $0.99 Titles

Statenvertaling met Kanttekeningen

For The Bible Study App

Statenvertaling met Kanttekeningen

Available for: iPad, iPhone, Android, Mac, Windows Desktop and Windows Store.

Statenvertaling met Kanttekeningen

For The Bible Study App

Description

Publisher: Importantia

Description

Publisher: Importantia

De Statenvertaling met Kanttekeningen vormen de belangrijkste Nederlandstalige bijbeluitvoering. De kanttekeningen geven een toelichting bij tal van onduidelijke plaatsen, bieden vertaalvarianten voor woorden en geven uitleg over bijzonderheden in de tekst. De tekst is in 2013 gecorrigeerd en verbeterd.

The States Translation with Marginalia is the primary Dutch Bible translation. The Marginalia give explanations of obscure passages, providing both variant translations of words and further details concerning the text. This edition contains the improved and corrected text from 2013.